Sale

Kuryakyn Brake Pedal Cover for Honda 1986-2013 CMX250C Rebel

Kuryakyn Brake Pedal Cover for Honda 1986-2013 CMX250C Rebel

Bike Fitments
1996-2009 Honda CMX250C Rebel
1996-2003 Honda VF750C Magna
1997-2007 Honda VT1100C Shadow Spirit
2002-2007 Honda VT1100C2 Shadow Sabre
1998-1999 Honda VT1100T Shadow ACE Tour
1996-2007 Honda VT600C Shadow VLX
1996-2007 Honda VT600CD Shadow VLX Deluxe
2004-2013 Honda VT750C Shadow Aero
2013 Honda VT750CA Shadow Aero ABS
2007-2009 Honda VT750C2 Shadow Spirit
2010-2013 Honda VT750C2B Shadow Phantom
1996-1999 Kawasaki VN1500A Vulcan 1500
1996-1997 Kawasaki VN1500C Vulcan L
1996-2008 Kawasaki VN1500E Vulcan 1500 Classic
1999-2001 Kawasaki VN1500G Vulcan 1500 Nomad
1999-2005 Kawasaki VN1500J/R Vulcan 1500 Drifter
2000-2004 Kawasaki VN1500L Vulcan Nomad FI
2000-2002 Kawasaki VN1500N Vulcan 1500 Classic FI
2002-2003 Kawasaki VN1500P Vulcan 1500 Mean Streak
2003-2008 Kawasaki VN1600A Vulcan 1600 Classic
2005-2008 Kawasaki VN1600B Vulcan 1600 Mean Streak
2005-2008 Kawasaki VN1600D Vulcan 1600 Nomad
1986-2006 Kawasaki VN750A Vulcan 750
2006-2012 Kawasaki VN900B Vulcan 900 Classic
2007-2012 Kawasaki VN900C Vulcan 900 Custom
2007-2009 Kawasaki VN900D Vulcan 900 Classic LT
2005-2013 Suzuki C50 Boulevard
2009-2013 Suzuki C50 Boulevard SE
2005-2008 Suzuki C50B Boulevard
2006-2008 Suzuki C50C Boulevard
2005-2013 Suzuki C50T Boulevard
2012 Suzuki C50T Boulevard Classic
2005-2009 Suzuki M50 Boulevard
2007 Suzuki M50 Boulevard Limited
2009 Suzuki M50 Boulevard SE
2005-2006 Suzuki M50B Boulevard
2001-2004 Suzuki VL800 Intruder Volusia
2002-2004 Suzuki VZ800 Marauder
1999-2009 Yamaha XVS1100 V Star 1100 Custom
1998-2013 Yamaha XVS650 V Star Custom
1998-2009 Yamaha XVS650A V Star Classic
Colors
Chrome
Sizes